موسسه مالی سود و حساب

تلفن مشاوره

02191074030

خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

بررسی کنترل های داخلی :
ساختار مالی مجموعه شما باید به نحوی باشد که نقاط پر ریسک را شناسایی کنید و برای آن برنامه ریزی داشته باشید. کنترل های داخلی شما باید به نحوی باشد که قوانین درون سازمانی مجموعه تحت امر شما و قوانین برون سازمانی مانند مالیات و تأمین اجتماعی نظام پزشکی و… رعایت شوند. از همین نظر سود و حساب با عضویت در انجمن حسابرسان داخلی ساختار مالی مجموعه شما را به نحوی طراحی می کند که علاوه بر محافظت از دارایی های شما بتوانید بیشترین کنترل را داشته باشید


بررسی ساختار مالی :
ساختار مالی از چندین جهت نیاز به بررسی دارد. ابتدا از نظر روال و گردش کار سپس روش گزارش دهی. در هر کدام از چرخه های حسابداری نیاز است قوانین درون و برون سازمانی و کنترل های داخلی دیده شود تا شرایط پیشگیری و رهگیری برای مدیر مجموعه فراهم باشد. اگر که قوانین در ساختار مالی شما دیده نشود امکان بوجود آمدن مشکلات مالیاتی و تأمین اجتماعی، تقلب، تبانی و از دست رفتن دارایی شما بوجود میآید. سود و حساب با تخصص و تجربه خود در زمینه طراحی مالی مراکز درمانی و بیمارستانی در خدمت شماست.


حسابرسی :
برخی از مدیران عامل یا حتی سهامداران نیاز به حسابرسی مجموعه خود را بنا به دلایل متفاوتی حس می کنند تا بتوانند از وضعیت مالی مجموعه خود اطمینان حاصل کنند یا بتوانند صحت عملکرد کارکنان خود را مورد بررسی قرار دهند. از این جهت سود و حساب کنار شماست تا نظارت شما بر مجموعتان را بیشتر کند.