موسسه مالی سود و حساب

تلفن شماوره

02191074030

پکیج مراکز درمانی

پکیج مراکز درمانی

پکیج مطب:
تهیه و ارسال لیست تأمین اجتماعی, تهیه و ارسال اظهارنامه, گزارش ماهانه و سالانه سود و زیان, نگهداری اسناد مالی شما طبق قوانین مالیات و استانداردهای حسابداری, ارسال حسابدار متخصص صنعت درمان برای شما، تهییه رعایت تمامی قوانین مالیات و تأمین اجتماعی، سیستم جامع حسابداری و… از جمله خدماتی است که در پکیچ مطب به شما ارائه می شود.

پکیج جامع کلینیک :
این پکیج برای راه اندازی سیستم جامع حسابداری، کنترل داخلی در کلینیک درمانی شماست تا بتوانید واحد مالی پویا داشته باشید و حداکثر نظارت را نیز بر آن داشته باشید. در این پکیج علاوه بر رعایت تمامی قوانین مالیات و تأمین اجتماعی یک نفر از پرسنل شما را آموزش داده برای یک سال نظارت بر واحد مالی شما جهت کارایی بهتر خواهیم داشت.