موسسه مالی سود و حساب

خدمات ما

شرکت سود و حساب در زمانی که پزشکان با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می کردند شروع به ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های حسابداری و مدیریتی به مراکز درمانی نمود. رفته رفته با پیچدگی های قوانین مالیاتی، وزارت کار و تأمین اجتماعی مشاوره های حسابداری و مالیاتی و خدمات اجرای حسابداری را به مجموعه های درمانی عرضه نمودیم تا بتوانیم پشتیبانی از خط مقدم سلامت کشور در همه زمینه های مورد درخواستشان باشیم.

با توجه به بند ز ماده 86 قانون بودجه سال 1398 و بخشنامه مربوطه به آن، مراکز درمانی موظف هستند درآمد پزشکان را در سامانه مالیات تکلیفی پزشکان اعلام کنند و 10% از درآمد خالص یعنی مبلغی که می‌خواهند در نهایت برای پزشک واریز کنند، 10% از آن را به عنوان علی الحساب مالیاتی کسر کنند و با استفاده از قبض‌های مالیاتی در این سامانه واریز کنند.

از همین رو پزشکان پرکیس یا حق العمل کار موظف می‌شوند با توجه به جمع درآمدی خود پس از پایان هر سال تا انتهای خرداد ماه اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند.

موسسه حامیان سود و حساب تنظیم و ارسال این اظهارنامه را برای شما انجام می‌دهد تا نگرانی از جهت پیگیری مالیاتی خود نداشته باشید.

خدمات ما

پکیج پایه

پکیج نقره‌ای

پکیج طلایی

تنظیم اظهارنامه

X

X

X

رجوع به اداره مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی شما

X

X

X

دفاع مالیاتی از شما

  

X

قیمت ( یکبار فقط در زمان اظهارنامه )

۲ میلیون تومان

۳ میلیون تومان

۵ میلیون تومان

مدیریت مجموعه شما شامل قسمت های متعددی از جمله، درمان و مارکتینگ، افزایش بیماران و افزایش سود، رعایت قوانین مالیات و تأمین اجتماعی و بسیاری دیگر از کارها است که شما پزشک عزیز همیشه در حال مدیریت و تصمیم گیری برای آن‌ها هستید. ما همه توان خود را به کار می‌گیریم تا دغدغه‌های شما را در موضوعات تأمین اجتماعی، قانون کار، مالیات، حسابداری و گزارش سود و زیانی و تحلیل آن مرتفع کنیم

از همین رو خدمات زیر را به شما ارائه می‌کنیم :

خدمات ماپکیج اظهارنامهپکیج نقره‌ایپکیج طلایی
دریافت مدارک، ثبت و تنظیم اظهارنامهXXX
ثبت ماهانه و ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه  (۱) XX
تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما XX
محاسبات حقوق و دستمزد ماهانه ( ارائه فیش حقوقی ) XX
تنظیم لیست بیمه ماهانه XX
مشاوره مالیاتی به شما  XX
حضور نیروی حسابدار به صورت هفتگی در مجموعه شما  X
تنظیم ساختار مالی مجموعه شما  X
وکیل مالیاتی ( بی نیاز شدن شما از حضور در ادارات مالیاتی )  X
دفاع مالیاتی از شما  X
داوری قرارداد‌های حقوق و دستمزد شما (۲)  X
مبلغ

۵ میلیون تومان
( یکبار فقط در زمان اظهارنامه )

۲/۵ میلیون تومان
( ماهانه )

۴/۵ میلیون تومان
( ماهانه )

۱. ثبت ماهانه و ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه : در پکیج نقره‌ای اطلاعات به صورت آفلاین دریافت می‌شود و در پکیج طلایی توسط حسابداری که در مجموعه شما حضور پیدا می‌کند ثبت می‌شود

۲. داوری قرارداد‌های حقوق و دستمزد شما : با استفاده از داوری قرارداد، اگر با کارمند خود دوچار درگیری قضایی شوید، ابتدا باید جلسه داوری برگزار شود و در صورتی که توافق حاصل نشود کارمند می‌تواند به دادگاه وزار کار مراجعه کند. اگر بدون نظر داور به دادگاه وزارت کار مراجعه شود، پرونده بایگانی می‌شود تا جلسه داوری برگزار شود.

با توجه به گستردگی وظایف و کارهای یک کلینیک و تفاوت سطح کلینیک ‌ها 3 نوع خدمت در کلینیک‌ها ارائه می‌شود. این نوع خدمات مختص کلینیک‌های زیبایی، دندانپزشکی و کلینیک‌های کوچک می‌باشد :

خدمات ما

پکیج اظهارنامه

پکیج نقره‌ای

پکیج طلایی

دریافت مدارک، ثبت و تنظیم اظهارنامه

X

X

X

ثبت ماهانه و ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه  (۱)

 

X

X

تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما

 

X

X

محاسبات حقوق و دستمزد ماهانه ( ارائه فیش حقوقی )

 

X

X

تنظیم لیست بیمه ماهانه

 

X

X

مشاوره مالیاتی به شما

 

X

X

حضور نیروی حسابدار به صورت هفتگی در مجموعه شما

  

X

تنظیم ساختار مالی مجموعه شما

  

X

وکیل مالیاتی ( بی نیاز شدن شما از حضور در ادارات مالیاتی )

 

 

X

دفاع مالیاتی از شما

  

X

داوری قرارداد‌های حقوق و دستمزد شما (۲)

 

 

X

حضور مدیر مالی به صورت ماهانه

 

 

X

مبلغ

۷ میلیون تومان
( یکبار فقط در زمان اظهارنامه )

۴ میلیون تومان
( ماهانه )

۹ میلیون تومان
( ماهانه )

۱. ثبت ماهانه و ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه : در پکیج نقره‌ای اطلاعات به صورت آفلاین دریافت می‌شود و در پکیج طلایی توسط حسابداری که در مجموعه شما حضور پیدا می‌کند ثبت می‌شود

۲. داوری قرارداد‌های حقوق و دستمزد شما : با استفاده از داوری قرارداد، اگر با کارمند خود دوچار درگیری قضایی شوید، ابتدا باید جلسه داوری برگزار شود و در صورتی که توافق حاصل نشود کارمند می‌تواند به دادگاه وزار کار مراجعه کند. اگر بدون نظر داور به دادگاه وزارت کار مراجعه شود، پرونده بایگانی می‌شود تا جلسه داوری برگزار شود.

مراکز درمانی هرچه بزرگتر می‌شوند نیاز به داشتن ساختار و فرایند مکتوب و مدون است تا بتوان با استفاده از قوانین و دستورالعمل نظم و رشد را به ارمغان آورد. به طبع این گستردگی واحد مالی نیز باید دارای نفرات بیشتر و نظم و ساختار دقیق تری باشد. از همین رو نوع سرویس دهی به مراکز درمانی بزرگ با عارضه یابی و تحلیل ساختار شما شروع می‌شود تا بتوان خدمات بهتری به شما ارائه کرد.

خدمات ما

پکیج مشاوره

پکیج مالیاتی

پکیج مدیریتی

دریافت مدارک، ثبت و تنظیم اظهارنامه

X

X

X

تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما 

X

X

محاسبات حقوق و دستمزد ماهانه ( ارائه فیش حقوقی ) 

X

X

تنظیم لیست بیمه و مالیات ماهانه 

X

X

تنظیم صورت معاملات فصلی 

X

X

مشاوره مالیاتی به شما  

X

X

وکیل مالیاتی ( بی نیاز شدن شما از حضور در ادارات مالیاتی ) 

X

X

حضور حسابدار برای ثبت اسناد و تنظیم زونکن  مالیاتی شما (۱) 

X

درمانگاه‌ها نیاز به حسابدار مقیم دارند

تحریر دفاتر 

X

X

دفاع مالیاتی از شما  

 

X

تنظیم ساختار مالی مجموعه شما   

X

ارائه گزارش سود و زیانی به همراه تحلیل  

X

ارائه پکیج آموزشی به پرسنل شما  

X

داوری قراردادهای حقوق و دستمزد شما  (۲)  

X

حضور مدیر مالی به صورت ماهانه  

X

حضور در جلسات سهامداران  

X

مصاحبه فنی با حسابدار جهت استخدام  

X

قیمت

از ۱۰ میلیون تومان
( یکبار فقط در زمان اظهارنامه )
۹ میلیون تومان
( ماهانه )

۱۲ میلیون تومان
( ماهانه )

 

۱. حضور حسابدار برای ثبت اسناد و تنظیم زونکن مالیاتی شما : به دلیل تفاوت روش حسابرسی مالیاتی با کدینگ مجموعه شما، نیاز است دفاتر شما با توجه به قوانین مالیاتی تنظیم شود و این مورد توسط حسابداران تخصصی موسسه حامیان سود و حساب انجام می‌شود

۲. داوری قرارداد‌های حقوق و دستمزد شما : با استفاده از داوری قرارداد، اگر با کارمند خود دوچار درگیری قضایی شوید، ابتدا باید جلسه داوری برگزار شود و در صورتی که توافق حاصل نشود کارمند می‌تواند به دادگاه وزارت کار مراجعه کند. اگر بدون نظر داور به دادگاه وزارت کار مراجعه شود، پرونده بایگانی می‌شود تا جلسه داوری برگزار شود.