خدمات ما

شرکت سود و حساب در زمانی که پزشکان با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می کردند شروع به ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های حسابداری و مدیریتی به مراکز درمانی نمود. رفته رفته با پیچدگی های قوانین مالیاتی، وزارت کار و تأمین اجتماعی مشاوره های حسابداری و مالیاتی و خدمات اجرای حسابداری را به مجموعه های درمانی عرضه نمودیم تا بتوانیم پشتیبانی از خط مقدم سلامت کشور در همه زمینه های مورد درخواستشان باشیم.