شرکت سود و حساب

خرید محصول
تنظیم وقت
وکیل مالیاتی
حسابداری

در سود و حساب می دانیم شما در کار خود بهترین هستید و می خواهید در زمان کم و دقت بالا به سود برسید،

پس مالی و مالیات خود را به بهترین بسپارید.

چون اتلاف وقت، بی نظمی و موانع باعث می شود احساس نیاز کنید به یک حامی، یک وکیل.

به همین خاطر است که ما منطقه امن شما هستیم و با بروزترین خدمات، طبق قوانین به دنبال سود شما هستیم.

مشتریان

تیم ما

خانم شیوا جبرئیل پور

حسابدار ارشد

خانم الهه شصتی

حسابدار ارشد

آقای طاها چرامین

موسس سود و حساب

خانم شیدا شاکر ماهانی

حسابدار ارشد

خانم نسترن یعقوبی خواه

مدیر قراردادها و crm