موسسه مالی سود و حساب

سود و حساب ارائه دهنده خدمات حسابداری و مدیریتی.

شرکت سود و حساب با مدیریت آقای طاها چرامین، ارائه دهنده خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه های حسابداری و مدیریتی به مراکز درمانی می باشد. با پیچدگی های قوانین مالیاتی، وزارت کار و تأمین اجتماعی مشاوره های حسابداری و مالیاتی و خدمات اجرای حسابداری را به صورت پکیجهای متنوع جهت ارائه خدمات به مجموعه های درمانی عرضه نمودیم تا بتوانیم پشتیبانی از خط مقدم سلامت کشور در همه زمینه های مورد درخواستشان باشیم.

بیش از 120 منطقه تمرین در 177منطقه شهری

محدوده خدمات ما

پزشکان پرکیس

با توجه به قوانین مصوب 1398 سازمان مالیات کشور،  پزشکان پرکیس موظف هستند که با توجه به جمع درآمدی خود پس از پایان هر سال تا انتهای خرداد ماه اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند. موسسه حامیان سود و حساب، تنظیم و ارسال این اظهارنامه را برای شما انجام میدهد تا نگرانی از جهت پیگیری مالیاتی خود نداشته باشید.

مشاهده تعرفه ها

مراکز درمانی و مـطـب هــا

مدیریت مجموعه شما شامل قسمت های متعددی از جمله، درمان و مارکتینگ، افزایش بیماران و افزایش سود، رعایت قوانین مالیات و تأمین اجتماعی و بسیاری دیگر از کارها است که شما پزشک عزیز همیشه در حال مدیریت و تصمیم گیری برای آن‌ها هستید. ما در کنار شما هستیم تا دغدغه موضوعات تامین اجتماعی، قانون کار، مالیات و … را مرتفع کنیم.

مشاهده تعرفه ها

کیلینیک های تخصصـی

با توجه به گستردگی وظایف و کارهای یک کلینیک و تفاوت سطح کلینیک ‌ها 2 نوع خدمت در کلینیک‌ها ارائه می‌شود. یک خدمت برای کلینیک‌های زیبایی و دندانپزشکی و کوچک.

مشاهده تعرفه ها

مراکز درمانی و درمانگاه ها

با بزرگ شدن مراکز درمانی نیاز به داشتن ساختار و فرایند مکتوب و مدون است تا بتوان با استفاده از قوانین و دستورالعمل نظم و رشد را به ارمغان آورد. عارضه یابی و تحلیل ساختار مرکز شما از جمله خدماتی است که توسط شرکت سود و حساب ارائه می شود..

مشاهده تعرفه ها

مشتریان ما

مشاوره و قرار ملاقات

مشاوره فوری با شماره تلفن: 02191074030

لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. در حقیقت این متن هیچ معنی و مفهوم خاصی ندارد و فقط برای پر کردن صفحه از آن استفاده میشود تا کاربران سایت را به همراه محتوا ببینند.

Shams W.Pawel Founder & CEO of XpeedStudio

لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. در حقیقت این متن هیچ معنی و مفهوم خاصی ندارد و فقط برای پر کردن صفحه از آن استفاده میشود تا کاربران سایت را به همراه محتوا ببینند.

Shams W.Pawel Founder & CEO of XpeedStudio

لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. در حقیقت این متن هیچ معنی و مفهوم خاصی ندارد و فقط برای پر کردن صفحه از آن استفاده میشود تا کاربران سایت را به همراه محتوا ببینند.

Shams W.Pawel Founder & CEO of XpeedStudio

لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. در حقیقت این متن هیچ معنی و مفهوم خاصی ندارد و فقط برای پر کردن صفحه از آن استفاده میشود تا کاربران سایت را به همراه محتوا ببینند.

Shams W.Pawel Founder & CEO f XpeedStudio

  سود و حساب ارائه دهنده خدمات حسابداری و مدیریتی.

  شرکت سود و حساب با مدیریت آقای طاها چرامین، ارائه دهنده خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه های حسابداری و مدیریتی به مراکز درمانی می باشد. با پیچدگی های قوانین مالیاتی، وزارت کار و تأمین اجتماعی مشاوره های حسابداری و مالیاتی و خدمات اجرای حسابداری را به صورت پکیجهای متنوع جهت ارائه خدمات به مجموعه های درمانی عرضه نمودیم تا بتوانیم پشتیبانی از خط مقدم سلامت کشور در همه زمینه های مورد درخواستشان باشیم.

  بیش از 120 منطقه تمرین در 177منطقه شهری

  محدوده خدمات ما

  پزشکان پرکیس

  با توجه به قوانین مصوب 1398 سازمان مالیات کشور،  پزشکان پرکیس موظف هستند که با توجه به جمع درآمدی خود پس از پایان هر سال تا انتهای خرداد ماه اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند. موسسه حامیان سود و حساب، تنظیم و ارسال این اظهارنامه را برای شما انجام میدهد تا نگرانی از جهت پیگیری مالیاتی خود نداشته باشید.

  مشاهده تعرفه ها

  مراکز درمانی و مـطـب هــا

  مدیریت مجموعه شما شامل قسمت های متعددی از جمله، درمان و مارکتینگ، افزایش بیماران و افزایش سود، رعایت قوانین مالیات و تأمین اجتماعی و بسیاری دیگر از کارها است که شما پزشک عزیز همیشه در حال مدیریت و تصمیم گیری برای آن‌ها هستید. ما در کنار شما هستیم تا دغدغه موضوعات تامین اجتماعی، قانون کار، مالیات و … را مرتفع کنیم.

  مشاهده تعرفه ها

  کیلینیک های تخصصـی

  با توجه به گستردگی وظایف و کارهای یک کلینیک و تفاوت سطح کلینیک ‌ها 2 نوع خدمت در کلینیک‌ها ارائه می‌شود. یک خدمت برای کلینیک‌های زیبایی و دندانپزشکی و کوچک.

  مشاهده تعرفه ها

  مراکز درمانی و درمانگاه ها

  با بزرگ شدن مراکز درمانی نیاز به داشتن ساختار و فرایند مکتوب و مدون است تا بتوان با استفاده از قوانین و دستورالعمل نظم و رشد را به ارمغان آورد. عارضه یابی و تحلیل ساختار مرکز شما از جمله خدماتی است که توسط شرکت سود و حساب ارائه می شود..

  مشاهده تعرفه ها

  مشتریان ما

  لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. در حقیقت این متن هیچ معنی و مفهوم خاصی ندارد و فقط برای پر کردن صفحه از آن استفاده میشود تا کاربران سایت را به همراه محتوا ببینند.

  Shams W.Pawel Founder & CEO of XpeedStudio

  لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. در حقیقت این متن هیچ معنی و مفهوم خاصی ندارد و فقط برای پر کردن صفحه از آن استفاده میشود تا کاربران سایت را به همراه محتوا ببینند.

  Shams W.Pawel Founder & CEO of XpeedStudio

  لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. در حقیقت این متن هیچ معنی و مفهوم خاصی ندارد و فقط برای پر کردن صفحه از آن استفاده میشود تا کاربران سایت را به همراه محتوا ببینند.

  Shams W.Pawel Founder & CEO of XpeedStudio

  لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. در حقیقت این متن هیچ معنی و مفهوم خاصی ندارد و فقط برای پر کردن صفحه از آن استفاده میشود تا کاربران سایت را به همراه محتوا ببینند.

  Shams W.Pawel Founder & CEO f XpeedStudio

   مشاوره و قرار ملاقات

   مشاوره فوری با شماره تلفن: 02191074030