شرکت سود و حساب

خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

 • تحریر دفاتر :
  طبق آیین نامه اجرایی ماده 95 مودیان مالیاتی موظف به نگهداری دفاتر قانونی ( هزینه، درآمد، روزنامه، کل ) می باشند. و در صورت عدم نگهداری دفاتر روش رسیدگی مالیاتی آنها به صورت علی رأس یا همان استفاده ضرایب مالیاتی می باشد که مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد. با نگهداری دفاتر با توجه به قوانین مالیاتی مالیات کمتری پرداخت خواهید کرد.
 • تنظیم اظهارنامه :
  طبق ماده 100 قانون مالیات هر مودی مالیاتی اطلاعات مالی یک سال مجموعه اقتصادی خود را نباز است ابراز کند که در صورت عدم ارائه اظهار نامه نمی تواند از برخی معافیت های مالیاتی استفاده کند. روش نوشتن اظهار نامه با توجه به نوع مرکز و گروه مالیاتی متفاوت است. در صورت تنظیم صحیح اظهارنامه در هنگام پیگیری پرونده مالیاتی نتیجه مظلوبتان را خواهید گرفت.
 • پیگیری پرونده مالیاتی : بخشودگی جرایم مالیاتی، اعتراضات مالیاتی، کاهش مالیات از طریق دادگاه های مالیاتی از انواع پرونده های مالیاتی هستند که در صورت تنظیم صحیح لایحه مالیاتی می توانید نتیجه مورد نظیرتان را بگیرید. سود و حساب با پیگیری پرونده مالیاتی شما دانش حسابدری خود را به کار می گیرد تا شما به بیشترین منفعت برسید.
 • کاهش مالیات : رعایت قوانین مالیاتی به شما کمک می کند که هزینه های مورد قبول مالیاتی شما افزایش پیدا کند و از طرف دیگر بتوانید از بخشودگی مالیاتی بیشتری استفاده کنید. نیاز دیگر جهت کاهش مالیات شما داشتن ساختار مالی طبق قوانین مالیاتی و حسابداری می باشد که علاوه بر پویایی واحد حسابداری مجموعه تحت امر شما می توانید مالیات مورد نظرتان را پرداخت کنید.
 • حذف جرایم مالیاتی :
  نوشتن لایحه مالیاتی مناسب هنگام بررسی پرونده مالیاتی به شما کمک می کند تا جرایم مالیاتی شما کسر و یا حذف شوند. از طرفی بعد از حذف این جرایم می توانید نظمی به ساختار مالی خود بدهید تا این موارد باز برایتان اتفاق نیوفتند.
 • صورت معاملات فصلی ماده 169 :
  اشخاص حقوقی و گروه اول آیین نامه اجرایی ماده 95 مکلف به ارائه صورت معاملات فصلی می باشند. روش تهیه این صورت با استفاده از قوانین مالیاتی و اسناتداردهای حسابداری می باشد. صورت معاملات فصلی مبنایی برای تهییه اظهارنامه مالیاتی می باشد و اگر با توجه به مجموعه شما و دقیق تهیه شود هنگام رسیدگی مالیاتی کمک شما خواهد بود.
 • ارسال لیست حقوق و دستمزد :
  هزینه حقوق و دستمزد یکی از مهمترین هزینه های مجموعه ها است. با توجه به انواع قراردادهای حقوق ودستمزد و برای این که این هزینه از نظر اداره مالیات مورد قبول باشد نیاز به ارائه لیست حقوق ماهانه در سایت اداره مالیات است. این لیست مبنای شناسایی هزینه حقوق شما خواهد بود. در صورتی که با دقت این لیست تهییه نشود یا حتی ارائه نشود مشمول جریمه و اگر میزان مالیات مکسوره از کارمند پرداخت نشوند به ازای هر ماه عدم پرداخت نیز مشمول جریمه دیگری خواهید شد ماده 199 قانون مالیات. سود وحساب با طراحی ساختار دقیق مالی و تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد، شما را در مقابل این مشکلات واکسینه می کند.
 • آیین نامه جرایی ماده 95 :
  جمع آوری اسناد مالی شما جهت ارائه به اداره مالیات نیازمند رعایت ضوابط حسابداری و مالیاتی می باشد. هر مجموعه اقتصادی با توجه به نوع فعالیت یا حجم فعالیت خود جزو یکی از گروه های مالیاتی قرار می گیرد و روش نگهداری اسناد متفاوتی دارد. از طرفی دیگر رعایت این آیین نامه به شما کمک می کند که هنگام رسیدگی مالیاتی بیشترین هزینه مورد قبول را داشته باشید تا مالیات مورد انتظارتان را پرداخت کنید. سود و حساب با رعایت این اصول ساز و کار لازم را برای شما فراهم می کند.
 • تنظیم قرارداد پزشکان و ماده 86 :
  طبق بند ز ماده 86 قانون بودجه سال 98، پرداخت علی الحساب پزشکان شاغل در مراکز درمانی به عهده مراکز درمانی می باشد از این جهت تنظیم قرارداد پزشکان percase به مجموعه شما کمک می کند تا با همکاری پزشکان درآمد بیشتری داشته باشید و بتوانید هزینه مورد قبول مالیاتی مجموعه خود را افزایش دهید تا مالیات کمتری پرداخت کنید. سود و حساب با تنظیم قرارداد های مربوط به پزشکان percase مجموعه شما و سپس پیگیری مراحل اداری آن در اداره مالیات در خدمت شماست.
خدمات ما مبلغ
تشکیل پرونده مالیاتی 20,000,000 ریال
تنظیم دفاتر قانونی برای گروه 1 و پیگیری تا مرحله 238 200,000,000 ریال
تنظیم اسناد و مدارک و پیگیری تا مرحله 238 گروه ( ب و ج ) 70,000,000 ریال
پیگیری پرونده‌های مالیاتی نسبت به کاهش 25%