شرکت سود و حساب

کلینیک‌های تخصصی

کلینیک‌های تخصصی

با توجه به گستردگی وظایف و کارهای یک کلینیک و تفاوت سطح کلینیک ‌ها 2 نوع خدمت در کلینیک‌ها ارائه می‌شود. این نوع خدمات مختص کلینیک‌های زیبایی، دندانپزشکی می‌باشد :

خدمات ما پکیج اظهارنامه پکیج نقره ای پکیج طلایی
دریافت مدارک، ثبت و تنظیم اظهارنامه
ثبت ماهانه و ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه  (۱)
تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما
محاسبات حقوق و دستمزد ماهانه ( ارائه فیش حقوقی )
تنظیم لیست بیمه ماهانه
مشاوره مالیاتی به شما
حضور نیروی حسابدار به صورت هفتگی در مجموعه شما
تنظیم ساختار مالی مجموعه شما
وکیل مالیاتی ( بی نیاز شدن شما از حضور در ادارات مالیاتی )
دفاع مالیاتی از شما
داوری قرارداد‌های حقوق و دستمزد شما (۲)
حضور مدیر مالی به صورت ماهانه
مبلغ ۷ میلیون تومان ۵ میلیون تومان ( ماهانه ) ۹ میلیون تومان ( ماهانه )
  1. ثبت ماهانه و ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه : در پکیج نقره‌ای اطلاعات به صورت آفلاین دریافت می‌شود و در پکیج طلایی توسط حسابداری که در مجموعه شما حضور پیدا می‌کند ثبت می‌شود
  2. داوری قرارداد‌های حقوق و دستمزد شما : با استفاده از داوری قرارداد، اگر با کارمند خود دوچار درگیری قضایی شوید، ابتدا باید جلسه داوری برگزار شود و در صورتی که توافق حاصل نشود کارمند می‌تواند به دادگاه وزارت کار مراجعه کند. اگر بدون نظر داور به دادگاه وزارت کار مراجعه شود، پرونده بایگانی می‌شود تا جلسه داوری برگزار شود.